Regler

Som medlem beder vi dig følge centrets regler og hermed være med til at sikre, at alle får den bedste træningsoplevelse. Ved tvivlsspørgsmål er det altid personalets anvisninger, der er gældende.
Opførsel

Vi ønsker at alle skal have en god oplevelse, når man træner i pulsn. Derfor forventer vi en positiv omgangstone og respekt for hinanden.

Personalets anvisning skal til enhver tid følges og står ikke til diskussion.

Trusler og vold medfører, at du bliver bortvist og udelukket fra pulsn.

Det er ikke tilladt at udøve privat virksomhed i forbindelse med medlemskabet.

Behandling af udstyr

Fitnessudstyret skal aftørres med papir og sprit efter brug.

Udstyr og faciliteter skal ryddes op når du har færdiggjort din træning.

Udstyr skal benyttes til de øvelser, som det er beregnet til, og frivægte skal have gulvkontakt før de slippes.

Det er ikke tilladt at bruge flydende kalk eller kalk i pulverform.

Umyndige medlemmer

Som medlem skal du tjekke ind via fremmødeskærmen når du ankommer til pulsn.

Der er kun adgang for medlemmer i træningsarealer og omklædningsrum.
Hvis du opholder dig i centret uden at være medlem, vil du blive bortvist og udelukket fra pulsn.

Børn under 13 år må ikke træne eller opholde sig i træningsarealerne.

Hvis du er barn under 13 år uden at have et medlemskab i pulsn, er du selvfølgelig velkommen til at vente i caféområdet.

Beklædning

Når du træner, skal du være iført træningstøj og indendørssko. Træningstøjet skal dække brystkassen.

Det er ikke tilladt at bære tøj med banderelaterede budskaber.

Tasker, jakker og andre, ikke træningsrelaterede ting, hører til i skabene og må ikke medbringes rundt i centret.

Udendørs fodtøj

Udendørs fodtøj er kun tilladt i vindfang og caféområde. Der er placeret en sko-reol i caféområdet til opbevaring af dine udendørs sko imens du træner. En tydelig markering viser opdelingen.

Omklædning

Skabene er ikke personlige og skal tømmes efter brug.
Ønsker du dine egendele låst inde under din træning, skal hængelås selv medbringes. Hængelåse, der ikke er fjernet ved lukketid, vil blive klippet op og erstattes ikke. pulsn er ikke ansvarlig for de ting, der opbevares i skabene.

Det er ikke tilladt at tage billeder eller optage video i pulsns omklædningsrum.

pulsn bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade.

Benytter du bruserne, bedes du du bruge svaberen derefter.

Musik/Mobil

Hvis du vil høre anden musik end den, der spilles i centret, skal du benytte høretelefoner.

Mobilsamtaler skal begrænses.

Det er ikke tilladt at tage billeder eller filme andre medlemmer i centrene uden deres samtykke.

Åbningstider

pulsn har åbent kl. 05.00-00.00 alle årets dage.

Receptionens åbningstider:
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag: kl. 16.00-18.00

Vores åbningstider skal overholdes. Det betyder, at centret skal være forladt ved lukketid.

Returnering af produkter

Fysiske produkter købt i vores center ombyttes ikke, og tages ej heller retur.

Baby i pulsn

Har du en lift eller lignende er du velkommen til at tage din baby (under 1 år) med i fitnessområdet under din træning i tidsrummet 5-13 alle dage.

Barnevogne/klapvogne og tilsvarende køretøjer til babyen er kun tilladt i vindfang og caféområde.

Doping

Et medlem er forpligtet til at lade sig teste for doping, hvis uvildige repræsentanter fra Anti Doping Danmark forlanger det. Nægter et medlem at lade sig teste eller tester medlemmet positiv, medfører det at medlemskabet hos pulsn ophører med øjeblikkelig virkning.

Salg af doping i centret medfører politianmeldelse.

Medlems- & Handelsbetingelser

Ved oprettelse af medlemskab i pulsn accepterer du som medlem de følgende medlems-og handelsbetingelser samt vores privatlivspolitik. Du accepterer ligeledes pulsn´s ordensreglement og den til enhver tid gældende persondatapolitik.
Dine oplysninger

For at kunne tegne et medlemskab hos os, beder vi dig ved indmeldelsen om at oplyse dit navn, din adresse, e-mailadresse, fødselsdato samt dit telefonnummer og dine betalingsinformationer.

Såfremt der foretages ændringer i dine kontaktoplysninger, er det dig som medlem, der bedes sikre, at vi får tilrettet dine data i pulsn. Du har mulighed for selv at redigere oplysningerne via hjemmesiden. Alternativt kan du kontakte os i centret og vi skal hjælpe dig.

Såfremt du ønsker at ændre eller slette dine kortdetaljer vedr. dine betalinger, kan dette ske via eget login på hjemmesiden under fanen ”Holdbooking”. Ønsker du hjælp hertil, kan administrationen kontaktes via mail eller telefon.

Kontakt- & kontooplysninger

Det er afgørende at vi altid har de korrekte informationer registreret i vores system.

Såfremt der foretages ændringer i dine oplysninger, er det dig som medlem der skal sikre at det bliver tilrettet i dine data i pulsn. Du kan ændre dine kontaktoplysninger og kortdetaljer under fanen “Medlemskab” -> “Log ind”.

Ved manglende, eller forkert information kan pulsn være nødsaget til at annullere medlemskabet.

Informationsmail

Ved indmeldelse giver du ligeledes dit samtykke til, at pulsn må sende dig informationsmails, hvis formål er, at holde dig opdateret i forhold til ændringer i dit medlemskab, nyheder, tiltag mv.

Du har altid mulighed for at til- og fravælge hvilke typer af informationer, du ønsker at modtage fra os. Dette kan du gøre ved at henvende dig i centret eller via kontakt@pulsn.dk.

Medlemskort

Du skal medbringe dit medlemskort og registrere dit fremmøde hver gang du kommer til træning. Mister eller beskadiger du medlemskortet, bedes du henvende dig til personalet i centret, der vil hjælpe dig med udstedelse af nyt kort mod betaling.

Misbrug af medlemskort

Dit medlemskab er personligt, og det må ikke benyttes af andre. Det er ikke tilladt at lukke andre ind i centret der ikke har et pulsn-kort. Ved misbrug af medlemskab og/eller medlemskort kan personalet udstede en bøde, eller sætte medlemskabet til øjeblikkeligt ophør.

Priser

pulsn’s priser reguleres løbende efter markedsforhold, udviklingen i samfundet samt inflation. Forøgede omkostninger kan have indflydelse på prisændringer i pulsn.

Vedtagelsen af nye medarbejderforhold eller andre lovgivningsmæssige krav kan have indflydelse på medlemmernes priser. Eventuelle prisstigninger vil blive beregnet og fastsat ud fra de forøgede omkostninger for pulsn.

Alle prisændringer vil blive varslet skriftligt 60 dage før ændringerne træder i kraft.

Medlemsbetingelser

I Medlemsbetingelserne kan der forekomme rettelser og/eller ændringer i henhold til de lovgivningsmæssige forhold. Ved nye faktiske- eller privatretslige forhold kan pulsn være nødsaget til at ændre medlemsbetingelserne. Ved væsentlige ændringer vil medlemmer blive varslet 60 dage før ændringerne træder i kraft.

Oprettelse af medlemskab

Ved oprettelse af medlemskab i perioden den 1. til den 15. betales ved indmeldelsen for indeværende måned. Køber du medlemskab i perioden den 16. til udgangen af måneden, betales ved indmeldelsen for indeværende måned samt kommende måneds medlemskab. Herefter opkræves der automatisk for medlemskab via DIBS.

Oprettelse af et medlemskab koster 199 kr. og derefter skal medlemskortet afhentes i receptionens åbningstid. I receptionen inden udlevering af medlemskort skal der tages et foto for at optimere sikkerheden.

Kvittering for din oprettelse fremsendes til den mailadresse, der er registreret på din medlemsprofil.

Fortrydelsesret

Ved køb af et medlemskab har Medlemmet 14 dages fortrydelsesret fra den dag, aftale om medlemskabet blev indgået. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan Medlemmet vente til den følgende hverdag med at udøve fortrydelsesretten. For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal Medlemmet inden udløbet af fortrydelsesfristen give pulsn en utvetydig erklæring herom. Dette kan ske ved, at Medlemmet henvender sig til pulsn’s personale. Medlemmet er forpligtet til at betale for Medlemskabet fra medlemskabets aftalte startdato. Medlemmet er ved tilbagetræden fra parternes aftale pligtig at betale for den del af ydelsen, som allerede er leveret. Dette opgøres forholdsmæssigt for den periode, som pulsn har leveret medlemskabsydelserne. Medlemmet/Anden Betaler har bevisbyrden for, at vedkommende har benyttet fortrydelsesretten, hvis der senere opstår tvivl om dette.

Forløb

Alle personlig træningstimer, kostplaner og træningsplaner skal betales inden de påbegyndes, og der kan ikke kræves tilbagebetaling, ej heller ved sygdom eller udeblivelse. Der er mulighed for at dele betalingen op, ved køb af længerevarende forløb. Afbud til en personlig træningstime skal ske senest 3 timer inden aftalt tid.

Medlemskab

Beløbet for dit medlemskab opkræves automatisk den 1. i hver måned og løber indtil du vælger at opsige dette. Ved oprettelse af et løbende medlemskab betaler du for perioden fra oprettelsen til første DIBS-betaling.

Ung medlemskab

For unge under 18 år skal medlemskabet tilmeldes til DIBS og medlemskabet kan betales af en myndig værge. Værgen hæfter for al betaling af den unges medlemskab og/eller yderligere køb. Fylder du 18 år under et ellers aktivt “Ung medlemskab”, vil du automatisk overgå til “Voksen medlemskab” måneden efter.

Opsigelse af medlemskab

Opsigelse af dit medlemskab skal ske i centret i receptionens åbningstid. Din opsigelse er først gældende ved udfyldelse og underskrift af en opsigelsesblanket.

Varslet for din opsigelse er løbende måned + en måned. Ved opsigelse af dit medlemskab modtager du via mail en kvittering herpå.

Bero

Ved ferie, længerevarende sygdom eller lignende kan du sætte dit medlemskab i bero. Minimumsperioden for pausen er 10 dage og der opkræves kr. 149,00 pr. bero periode. Dit medlemskab kan maximalt sættes i bero i 5 måneder ad gangen. Det er ikke muligt at sætte et medlemskab i bero i en opsigelsesperiode. Såfremt medlemskabet er sat i bero, og du vælger at opsige dette, ophæves din bero periode automatisk.

Der gælder samme opsigelsesbetingelser som ved opsigelse af medlemskab uden bero.

Kvittering for din bero periode fremsendes til den mailadresse, som du har registreret på din profil hos os.

Træningsklippekort/Prøvetræning

Vores alm. klippekort og prøvetræning kan valgfrit anvendes enten til holdtræning eller træning i cardio- og styrkeområdet. Èn træning eller én holdtræning koster ét klip og løbetiden på vores klippekort og prøvetræning er 4 måneder. Der tilbagebetales ikke for ubrugte klip. Klippekort kan ikke sættes i bero som alm. Medlemskaber.

Ved køb af klippekort eller prøvetræning vil der generes en 5-cifret kode som fremsendes til den registrerede mailadresse. Den fremsendte kode skal bruges til tasteturet på højre side af indgangs-skydedøren til at åbne døren. Når du træder ind skal du registrere dit fremmøde. Dette gøres ved at trykke på login på pulsn skærmen og herefter indtastes det registrerede telefonnummer under oprettelsen. Når dette er gjort kan du vælge dit fremmøde.

Prøvetræning er kun en én-gangs træning, men ønsker du et andet medlemsskab, kan du logge ind med din e-mail og kode og oprette et nyt medlemskab, eller du kan henvende dig til personalet i pulsn.

Fremmøde til hold

Du skal registrere dit fremmøde senest 5 minutter før holdets start. Ved for sen registrering opkræves kr. 30.00 pr. time eller ét klip, såfremt du har reserveret plads på hold med klippekort.

Til- og afmelding af hold

Du kan til -og afmelde dine ønskede holdtimer via www.pulsn.dk under fanen “Medlemskab” -> “Log ind”, med din registrerede email og din tilsendte kode.

Skulle du blive forhindret i at deltage på et hold, hvor du har reserveret plads, er det vigtigt, at du igen afmelder din booking og senest 2 timer før holdtimes start.

Ved manglende fremmøde eller for sen afmelding, opkræves kr. 30,00 pr. time eller ét klip, såfremt du har reserveret plads på hold med klippekort.

Venteliste

Når du booker hold, kan du opleve at blive tilmeldt venteliste, såfremt en time er fyldt. Bliver der ledig plads til dig, vil du senest 3 timer inden holdets start, modtage en mail med besked herom. Møder du op til en time, hvor du er registreret på ventelisten er det vigtigt, at du fremmøder dig.

Køb via din medlemskonto

Det er muligt at købe drikkevarer, merchandise eller andre produkter fra vores vending maskine via din medlemsprofil.

For at det vil være muligt at købe produkter via medlemsprofilen, skal dine kontooplysninger være tilknyttet din pulsn profil. Beløbet for dine køb opkræves hver måned sammen med beløbet for medlemskabet. Kredit maksimum er kr. 500,00 pr. måned. Ved Ung medlemskab opkræves beløb for eventuelle køb ligeledes sammen med medlemskab og et individuelt kreditmaksimum kan fastsættes ved oprettelse af den værge, der er registreret som betaler.

Kvittering for køb på medlemskontoen findes via login på din medlemsprofil.

Betaling for sent

Betaler du ikke for dit medlemskab og/eller andre ydelser til den aftalte tid, sendes rykkerbrev til dig, og du bliver opkrævet et gebyr (kan ses under priser). Betales der fortsat ikke, vil dit medlemskab blive ophævet uden varsel og dit medlemskort bliver spærret, indtil betaling af det fulde tilgodehavende er sket.

Ændringer i medlemskab

Såfremt der foretages ændringer i dit medlemskab, vil du blive informeret via den mailadresse som er registreret på din medlemsprofil hos os. Eventuelle prisændringer varsles senest 60 dage inden disse træder i kraft. Ændringer vil ligeledes blive annonceret på www.pulsn.dk. Skulle du som følge af ændringer i dit medlemskab ønske at opsige dit medlemskab, kan dette ske jf. punktet ”opsigelse”.

pulsn’s regler

Alle medlemmer skal overholde pulsn´s gældende ”Husregler”. Overtrædelse af reglerne kan medføre ekskludering/ophør af medlemskab.

Din helbredstilstand

Træning i pulsn sker på eget ansvar og du er selv ansvarlig for at din helbredstilstand tillader træning på holdaktiviteter og/eller i cardio- og styrketræningsarealer. Vi kan i pulsn ikke tage ansvar for personskader som følge af forkert træning, ulykker eller lignende.

Værdier

Vi anbefaler, at du altid opbevarer værdigenstande i aflåst skab i omklædningsrummene under træning. pulsn bærer ikke ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade.

Anti Doping Danmark

pulsn har samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark (ADD). pulsn’s medlemmer er under denne aftale forpligtet til at lade sig teste for doping, hvis uvildige repræsentanter fra ADD forlanger det. Nægter du at lade dig teste, uanset årsagen, bliver det betragtet som en positiv prøve. En positiv prøve medfører, at medlemskabet ophører med øjeblikkelig virkning. pulsn videregiver oplysning herom til ADD og en positiv prøve medfører endvidere udelukkelse på minimum 2 år fra træning i alle motionscentre, samarbejdsaftale med ADD. Du kan finde hele aftalen mellem ADD samt læse meget mere om regler for doping på ADD’s hjemmeside: https://www.antidoping.dk.

Privatlivspolitik

1. November 2019
Dine oplysninger

Vi behandler personfølsomme oplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling. Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål. Vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige:
pulsn er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger

PULSN ApS
Kontaktperson: Tine Dejgaard Iversen
CVR.nr. 43655329
N. A. Jørgensens Plads 5
6740 Bramming
Telefonnr.: 28 15 89 33
Mail: kontakt@pulsn.dk
Website: www.pulsn.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger: medlemsoplysninger, almindelige personoplysninger (registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse, betalingsoplysninger, evt. almindelige oplysninger om forældre hvis medlemmet er et barn) og Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse (CPR-nr., oplysninger om vægt, højde, fedtprocent og oplysninger om doping).

Her indsamler vi oplysninger fra:
Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder, som f.eks. Anti Doping Danmark

pulsn’s formål med behandling af dine personoplysninger:
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • pulsn’s berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

Formål:
Formålet med behandling af medlemsoplysninger:
pulsn’s medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning, som led i pulsn’s træningsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning . Desuden opfyldelse af lovkrav, levering af varer og ydelser du har bestilt og administration af din relation til os.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser.
I det omfang vi behandler dine oplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Udøvelse af træningsaktiviteter, herunder udfærdigelse af holdplaner
 • Håndtering af dit medlemskab af pulsn
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af medlemsskab m.v.
 • Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder taget i pulsn, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i pulsn.

Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til Anti Doping Danmark, sker i relevant og nødvendigt omfang. Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter dit medlemskab er ophørt. Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene.

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det. Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder eller værge. Vores udgangspunkt er 14 år. Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med dine træningsaktiviteter kan der ske videregivelse af dine oplysninger til leverandør af fitnessudstyr med henblik på brug af sådanne oplysninger til automatisk indstilling af maskiner mv. Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Eventuelle oplysninger om din højde, vægt, fedtprocent, træningsmæssige resultater og lignende, som vi alene behandler med dit samtykke, slettes når dit medlemskab af pulsn ophører.
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af pulsn.
 • Visse almindelige medlemsoplysninger, herunder betalingsoplysninger, vil dog blive opbevaret i op til 5 år efter kalenderåret for din udmeldelse af hensyn til overholdelse af bogføringslovgivningen.
Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du under “kontaktoplysninger på den dataansvarlige”. Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.